A gyakran előforduló konzuli szolgáltatások költsége:

 

A külképviseleten kiállítható úti okmányok (hatósági igazolványok)

 

Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak

€ 30

„Emergency travel document” (ETD) kiállítása uniós állampolgárnak

€ 30

Egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiállítása Magyarországon élő külföldinek

€ 30

 

 

A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok

 

Halottszállítási engedély kiállítása

€ 35

Egyéb hatósági bizonyítvány, igazolás kiállítása

€ 35

 

 

Egyéb hatósági ügy a konzulnál

 

Apai elismerő nyilatkozat felvétele

€ 35

Házasságkötési szándék bejelentése

€ 35

 

 

Konzulnál kezdeményezhető hazai hatósági ügyek

 

Állampolgársági bizonyítvány igénylése

€ 40

 

 

Személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek

 

Külföldön történő letelepedés bejelentése

€ 0

Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel kérelemre

€ 0

Külföldi lakóhely megváltoztatásának bejelentése

€ 0

Külföldön élőként nyilvántartott részére „lakcímkártya” pótlása

(eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás)

€ 0

Külföldön élőként nyilvántartott személy „lakcímkártya” adatainak

módosítása (névváltoztatás)

€ 0

 

 

Magyar okirat miniszteri felülhitelesítése (pl. Apostille-tanúsítvány)

€ 60

 

 

Névváltoztatást érintő ügyek

 

Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonat nélkül

€ 68

Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonattal

€ 68

 

 

Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonat nélkül

€ 40

Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonattal

€ 40

Névváltoztatás (családi név korrekciója)

€ 40

Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonat nélkül

€ 0

Névviselési forma módosítása (házassági)
anyakönyvi kivonat nélkül 18 év alatti kérelmezőnek

€ 0

Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonattal

€ 0

Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonattal
18 év alatti kérelmezőnek

€ 0

 

 

Okiratbeszerzés a külképviseleten

 

Anyakönyvi kivonat

€ 0

Családi állapot igazolás

€ 30

Okiratbeszerzés Magyarországról

 

Hatósági e-erkölcsi bizonyítvány - kézbesítés a külképviselet útján

(kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes)

€ 60

Hatósági erkölcsi bizonyítvány - kézbesítés a külképviselet útján

(kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes)

€ 60

Hatósági erkölcsi bizonyítvány - kézbesítés magyarországi címre

(kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes)

€ 40

Névváltoztatási okiratmásolat

€ 40

Névváltoztatási okiratmásolat 18 év alatti kérelmezőnek

€ 40

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

€ 105

 

 

Magánútlevél igénylése

 

18 év alatti kérelmezőnek

€ 47

18 év alatti magánútlevele
(három vagy több kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)

€ 42

18 év alatti magánútlevele
(két kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)

€ 44

18 év alatti kérelmezőnek, ha korábbi útlevele elveszett,
megrongálódott 

€ 55

18-65 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel 

€ 75

 

 

18-65 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel 

€ 59

 

 

65 év feletti kérelmezőnek 

€ 40

 

 

 

 

Személyazonosító igazolvány igénylése

€ 0

 

 

 

 

Hazai anyakönyvezés

 

Születés anyakönyvezése 

€ 0

Házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése

€ 0

Válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat nélkül 

€ 0

Válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonattal 

€ 0

Haláleset anyakönyvezése

€ 0

 

 

Hitelesítések (konzuli tanúsítványok kiállítása)

 

Aláírás hitelesítése magánszemély esetében (aláírásonként)

€ 30

Aláírás hitelesítése cégjegyzés esetében (cégjegyzésenként) 

€ 40

Hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után) 

€ 20

Bemutatott másolat hitelesítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)

€ 15

 

 

Bemutatott fordítás hitelesítése

 

Idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként) 

€ 35

Magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként) 

€ 45

 

 

Konzuli költségátalányok

 

Kiszállási költségátalány a külképviselet székhelye szerinti államban

€ 15

Kiszállási költségátalány a külképviselet székhelye szerinti államon kívül

€ 25