Ideiglenes magánútlevéllel kapcsolatos információk
 

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő egyszeri beutazásra jogosít, a belépést követően újabb utazásra nem használható, ahhoz  magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány szükséges. 

Abban az esetben, ha az Írországba történő beutazásnál használt okmány (személyi igazolvány, magánútlevél) megrongálódott, lejárt, elveszett, azt ellopták, de Magyarországon van másik érvényes úti okmánya, akkor az utazáshoz elsődlegesen azt kell kijuttatnia rokonaival, ismerőseivel.

A hazatérésre szóló ideiglenes magánútlevél kiállításának eljárási ideje 1-2 munkanap, de az ügyintézési idő az utazás sürgősségének (például bajba jutott magyar turista utazik haza) függvényében változhat.

Az ideiglenes magánútlevél érvényességi idejét a bemutatott menetjegyhez  igazodóan, általában legfeljebb 1-2 heti lejárattal állapítjuk meg

Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a központi okmányirodában vagy valamely járási hivatalnál.

I. Milyen esetekben igényelhető ideiglenes magánútlevél?

  1. Ha a magyar állampolgár rövid időre (pl. turizmus) utazott be az Írországba, de valamilyen oknál fogva úti okmány nélkül maradt, feltéve, ha új  állandó úti okmány beszerzése – idő hiányában – már nem lehetséges. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet előzetes időpontfoglalás nélkül, a dublini konzuli hivatala ügyfélfogadási idejében (K-CS 9.00-12.00 óra között) lehet személyesen benyújtani. 
  2. Írországban élő magyar állampolgár kizárólag akkor igényelhet ideiglenes magánútlevelet, ha:
  • az élethelyzetében beállt hirtelen változás miatt véglegesen haza kíván térni Magyarországra, és nincs lehetősége a magánútlevél elkészültét kivárni. A rendkívüli élethelyzet fennállását dokumentummal kell igazolni.
  • a magyarországi utazást sürgős élethelyzet indokolja – például közeli hozzátartozó halálesete, bírósági idézés stb. – amelynek fennállását ugyancsak dokumentummal kell igazolni.
  • az újszülött születésének anyakönyvezését a szülők Magyarországon fogják kérni, illetve a dublini konzuli hivatalban indított anyakönyvezési eljárás végét ott kívánják megvárni.

A fenti esetekben a kérelem benyújtására a konz.dub@mfa.gov.hu e-mailre írt előzetes kérés alapján biztosítunk időpontot. Kérjük, hogy az emailben részletesen ismertessék az ideiglenes magánútlevél kiállítását alátámasztó körülményeket.  

Amennyiben a fentiekben felsorolt sürgősségre okot adó körülmény nem áll fenn, a tartósan az Írországban élő magyar állampolgárnak állandó magánútlevelet vagy személyi igazolványt kell igényelnie. Az állandó magánútlevél vagy személyi igazolvány hiánytalan benyújtása esetén a kérelmezéstől számított 2-4 héten belül érkezik ki.

Figyelem! A korábbi úti okmány érvényességének lejárta miatt nem lehet megvásárolt jegyre hivatkozással ideiglenes magánútlevelet igényelni, ha a kérelmező előzőleg nem kísérelte meg állandó útlevél vagy személyi igazolvány iránti kérelem benyújtását!

Az ideiglenes magánútlevél kiállítását önmagában nem alapozza meg az, hogy az utazáshoz szükséges menetjegyet már megvásárolták.