Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

I., Hitelesítés a konzulátuson 

1., Aláírás hitelesítése

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor.  A foglalásnál az  "Aláírás hitelesítés" ügytípust kell kiválasztani.

személyek számánál azt kell megadni, hogy hány fő fog aláírni. A hitelesítés elkészültének várható idejéről a kérelem benyújtásakor tájékoztatjuk ügyfeleinket. A hitelesítés esetenként helyben meg is várható, de nagy példányszámú irat esetén elképzelhető, hogy a hitelesített iratokat utólag tudjuk csak postázni. Az eljárási idő a konzulátus leterheltségének függvényében változhat. Kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében a konz.dub@mfa.gov.hu email címen minden esetben jelezzék előre, amennyiben 4-5 dokumentumnál többet kívánnak a konzul előtt aláírni. 

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak n e m áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. A díjat a honlapunkon a „Fontos konzuli információk / Konzuli díjak” menüpontban találhatják meg.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is. 

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő. 

Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

  1. Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
  2. Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.

2., Fordítás hitelesítése

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGON FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállaljaFelhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Amennyiben a dokumentumot az Egyesült Királyságban kívánja felhasználni, úgy a honlapunkon a "Konzuli információk" alatt megjelenő legördülő menüben szereplő fordítóktól kérheti hiteles fordítás elkészítését. Ez alól csak a magyar erkölcsi bizonyítvány kivétel, amelyről a konzulátus készít hiteles angol fordítást.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

3., Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. 

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége  a honlapunkon a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. 

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen lehet kérelmezni.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor. 

személyek számánál egy főt kérünk megjelölni.

Kérjük figyelembe venni, hogy a kérelem benyújtására a kérelmezők rendkívül magas száma miatt a várakozási idő hosszú lehet!!! Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.


II., Közjegyzők hitelesítési tevékenysége

Közjegyző bevonására aláírás hitelesítés és másolat hitelesítés esetében van lehetőség. 

Amennyiben személyesen nem tudja felkeresni konzuli hivatalunkat vagy valamelyik tiszteletbeli konzultaláírását egy helyi közjegyző (Notary Public) is hitelesítheti. Kérjük, hogy a dokumentumot kék tollal írja alá! 

Az irat magyarországi felhasználásához közjegyző általi hitelesítés esetében ún. „Apostille" hitelesítésre is szükség van. Az Apostille  a következő hatóságoknál szerezhető be: http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=352

Diplomáciai felülhitelesítést a konzulátus csak kivételes esetben, és csak olyan közjegyzők esetében végez, akiknek az aláírás- és pecsétmintája a birtokában van. Ezzel az ügyfeleket kívánjuk segíteni, amennyiben azonban az okiratot felhasználó hatóság ragaszkodik az Apostille-hoz, úgy természetesen azt kell beszerezni. Javasoljuk, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjék meg, hogy a felhasználás helyén a dokumentumot elfogadják-e diplomáciai felülhitelesítéssel, vagy az Apostille-hoz ragaszkodnak.

Amennyiben a diplomáciai felülhitelesítést választják, a felülhitelesítés konzuli díja a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban  leírtak szerint fizetendő.

Lehetséges az is, hogy a másolat hitelesítését, illetve a hiteles másolatot közjegyző (Notary Public) készíti el. Ez esetben a másolat magyarországi felhasználására az aláírás hitelesítésénél leírtak az irányadók. 

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.