A konzulátus a felsorolt okmányok beszerzésével, ügyintézésével nem foglalkozik.

Jogosítvány, lakcímkártya ügyintézés érdekében a magyarországi lakóhely szerinti járási hivatal okmányirodáját kell felkeresnie. Amennyiben Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel, a Központi okmányirodát keresse fel.


Az elveszett, illetve ellopott jogosítvány pótlását az ügyfelek Magyarországon, a járási okmányirodában kezdeményezhetik. Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek lehetőségük van az érvényes  jogosítvány pótlására az ügyfélkapun keresztül is.


Amennyiben az Ír közlekedési hatóság a magyar vezetői engedély adatainak igazolását kéri (pl. ír vezetői engedély kiállítása céljából) , de a magyar okmány nem áll rendelkezésre (mert elveszett, ellopták stb.), úgy egyedi adatszolgáltatás kérhető a közúti közlekedési nyilvántartásból, továbbá az érintett személy által közölt és a nyilvántartásban szereplő adatok egyezőségéről.  Ehhez szükség van a kérelmező magyar vezetői engedélyének másolatára, vagy az abban foglalt adatok közlésére. Személyes ügyintézés esetén előzetes időpontfoglalás szükséges (konzuli igazolás).

Az igényelhető adatok köre:

a) a járművezető
aa) természetes személyazonosító adata,
ae) egészségi és pályaalkalmassági, valamint az utánképzésére vonatkozó adatai,
ah)  közúti közlekedési előéleti pontrendszer adatai,
ai)  „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámára, kategóriájára, kiadásának dátumára és érvényességi idejére vonatkozó adatok.
b) a vezetői engedély
ba) típusára, okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére (idejére, kategóriájára), cseréjére és visszavonására vagy bevonására (leadására, elvételére, visszaadására) vonatkozó adatok,
bb) elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történő érvénytelenségére, megtalálására és megkerülésére vonatkozó adatok,
bc) hivatalos feljegyzések rovatába bejegyzett adatok, valamint
bd) a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára és a megszerzett kategóriára vonatkozó adatok.


 Az igénylés feltételei:
-kérelem (nincs formanyomtatvány)
-adatkezelési nyilatkozat (lap alján letölthető)
-személyazonosításra alkalmas okmány másolata (személyi igazolvány vagy útlevél)
-postai kézbesítés esetén megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
-konzuli díj (hatósági bizonyítvány, igazolás díjtétel)
Az eljárási idő 2-4 hét, ám esetenként az igazolás hamarabb is elkészülhet.

A  vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK Irányelv alapján létrehozott RESPER alkalmazás segítségével az EU tagállamok közlekedési hatóságai közvetlenül is ellenőrizhetik egymás engedély-nyilvántartásában a cseréhez leadott vezetői engedélyeket, így az Ír központi hatóságnak  is van lehetősége a rendszerükön belül ellenőrizni a Magyarországon kiadott vezetői engedélyeket.

A TB kártya ügyében az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEA) központi szervéhez, illetve ügyfélszolgálati kirendeltségeihez, míg az adókártya ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatához kell fordulnia. 

A konzulátus ezen ügyekben további információt nem tud adni, ügyintézést nem teljesít.