HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést nagykövetségünk konzuli osztálya közvetlenül végzi 2018. január 1. óta. Az anyakönyvi eljárások ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag kb. 2-4 hét. Az anyakönyvi kivonatot is a dublini nagykövetség konzuli osztálya állítja ki és adja át/postázza a kérelmező(k) részére.

A kérelem benyújtására ügyfélfogadási időben, előzetes időpontfoglalást követően kerülhet sor. Időpontot https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/ tudnak foglalni. 

A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • mindkét szülő személyes jelenléte,
 • születés hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • a gyermek eredeti ír születési anyakönyvi kivonata,
 • a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell – ld. B.) pont),
 • amennyiben mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db igazolványkép is szükséges
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén).

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • az apai elismerő nyilatkozat nyomtatvány kitöltve, aláírására a konzulátuson fog sor kerülni,
 • amennyiben mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db színes igazolványkép is szükséges
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • a jelen lévő szülő eredeti okirattal igazolni tudja a kizárólagos szülői felügyeleti jogát,
 • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát,
 • a másik szülő közjegyző vagy két tanú által hitelesített teljes körű meghatalmazást adott a gyermek anyakönyvezési eljárásához, útlevél kérelméhez és a lakcímkártya igényléséhez a jelen lévő szülő részére. Személyes nyilatkozatot azonban a meghatalmazott nem tehet a meghatalmazó nevében, ezért ebben az esetben is kérjük, hogy előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a konzulátussal. Apai elismerés esetén feltétlenül szükséges mindkét szülő személyes jelenléte.

Az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (lakcímkártya), mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is.

Az eljáráshoz kérjük, szíveskedjenek az alábbi adatlapokat előre kitöltve magukkal hozni:

Díjak:
Születés hazai anyakönyvezése: díjmentes

Lakcímkártya (automatikus): díjmentes

Apai elismerő nyilatkozat: 35 EUR

Gyermekútlevél (18 év alatt): 48 EUR

Családban 2 gyermeket nevelők esetén: 44 EUR, 3 gyermek vagy annál több esetén: 42 EUR.
 

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • házasság hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • házastársak személyes jelenléte
 • eredeti ír házassági anyakönyvi kivonat,
 • a házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a házastársak születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat (jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási határozat magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) nincs szükséga 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási határozat magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) nincs szükség

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után.

Díjak:
Házasság hazai anyakönyvezése: díjmentes

Útlevél: 75 EUR (10 évre) / 69 EUR (5 évre)

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • haláleset hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti ír halotti anyakönyvi kivonat,
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya,
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány), valamint magyar lakcímkártya.

A haláleseményt követően a haláleseményt először Írországban regisztrálják. A regisztrációt megelőzően bizonyos esetekben a halálesemény körülményeivel kapcsolatban az ún. Coroner (igazságügyi orvostanszakértő) vizsgálódik, aki megállapítja a halál okát. Először egy ún. ideiglenes halotti anyakönyvi kivonatot (Interim Death Certificate) állít ki a Coroner, mely még nem tartalmazza a halál okát, és nem alkalmas a haláleset hazai anyakönyvezéséhez. Amennyiben a halál körülményei tisztázatlanok (pl. baleset), először a rendőrség vizsgálódik. A Coroner eljárása ilyenkor szünetel. Amennyiben minden releváns adat rendelkezésre áll, akkor a Coroner megállapítja a halál okát, ezt megelőzően a Coroner tárgyalást tart. A halál okának megállapítása után a Coroner megküldi a halállal kapcsolatos ténymegállapításait az illetékes ír hivatalnak, mely elvégzi az ír halotti anyakönyvi kivonat kiállítását. Ez a folyamat akár több mint fél évet is igénybe vehet.