HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést nagykövetségünk konzuli osztálya közvetlenül végzi 2018. január 1. óta. Az anyakönyvi eljárások ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag kb. 2-4 hét. Az anyakönyvi kivonatot is a dublini nagykövetség konzuli osztálya állítja ki és adja át/postázza a kérelmező(k) részére.

A kérelem benyújtására ügyfélfogadási időben, előzetes időpontfoglalást követően kerülhet sor. Időpontot https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/ tudnak foglalni. 

A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • mindkét szülő személyes jelenléte,
 • születés hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • a gyermek eredeti ír születési anyakönyvi kivonata,
 • a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell – ld. B.) pont),
 • amennyiben mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db igazolványkép is szükséges
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén).

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • az apai elismerő nyilatkozat nyomtatvány kitöltve, aláírására a konzulátuson fog sor kerülni,
 • amennyiben mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db színes igazolványkép is szükséges
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • a jelen lévő szülő eredeti okirattal igazolni tudja a kizárólagos szülői felügyeleti jogát,
 • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát,
 • a másik szülő közjegyző vagy két tanú által hitelesített teljes körű meghatalmazást adott a gyermek anyakönyvezési eljárásához, útlevél kérelméhez és a lakcímkártya igényléséhez a jelen lévő szülő részére. Személyes nyilatkozatot azonban a meghatalmazott nem tehet a meghatalmazó nevében, ezért ebben az esetben is kérjük, hogy előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a konzulátussal. Apai elismerés esetén feltétlenül szükséges mindkét szülő személyes jelenléte.

Az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (lakcímkártya), mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is.

Az eljáráshoz kérjük, szíveskedjenek az alábbi adatlapokat előre kitöltve magukkal hozni:

Díjak:
Születés hazai anyakönyvezése: díjmentes

Lakcímkártya (automatikus): díjmentes

Apai elismerő nyilatkozat: 35 EUR

Gyermekútlevél (18 év alatt): 48 EUR

Családban 2 gyermeket nevelők esetén: 44 EUR, 3 gyermek vagy annál több esetén: 42 EUR.
 

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • házasság hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • házastársak személyes jelenléte
 • eredeti ír házassági anyakönyvi kivonat,
 • a házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • amennyiben a házastársak születési anyakönyvi kivonata rendelkezésre áll (nem kötelező),
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat (jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után.

Díjak:
Házasság hazai anyakönyvezése: díjmentes

Útlevél: 80 EUR (10 évre) / 61 EUR (5 évre)

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • haláleset hazai anyakönyvezése adatlap kitöltve,
 • eredeti ír halotti anyakönyvi kivonat,
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya,
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány), valamint magyar lakcímkártya.

A haláleseményt követően a haláleseményt először Írországban regisztrálják. A regisztrációt megelőzően bizonyos esetekben a halálesemény körülményeivel kapcsolatban az ún. Coroner (igazságügyi orvostanszakértő) vizsgálódik, aki megállapítja a halál okát. Először egy ún. ideiglenes halotti anyakönyvi kivonatot (Interim Death Certificate) állít ki a Coroner, mely még nem tartalmazza a halál okát, és nem alkalmas a haláleset hazai anyakönyvezéséhez. Amennyiben a halál körülményei tisztázatlanok (pl. baleset), először a rendőrség vizsgálódik. A Coroner eljárása ilyenkor szünetel. Amennyiben minden releváns adat rendelkezésre áll, akkor a Coroner megállapítja a halál okát, ezt megelőzően a Coroner tárgyalást tart. A halál okának megállapítása után a Coroner megküldi a halállal kapcsolatos ténymegállapításait az illetékes ír hivatalnak, mely elvégzi az ír halotti anyakönyvi kivonat kiállítását. Ez a folyamat akár több mint fél évet is igénybe vehet.